Scandic Friends Shop
Scandic Friends Shop
Leverera till: Sweden

SpeedComfort Trio Set

SpeedComfort

SpeedComfort Trio Set

SpeedComfort
180 560 poäng
eller 2 257 kr
Produktbeskrivning

Få ditt rum till rätt temperatur på halva tiden med hjälp av en elementfläkt från SpeedComfort. Ställ in din termostat 1-2 grader lägre utan att kompromissa med komforten. SpeedComfort påskyndar överföringen av värme från elementet till ett rum och fördelar värmen jämnt. SpeedComfort har en extern termostatbrytare. Denna placeras nära varmvattenförsörjningen med hjälp av magneter. När elementet kommer till 33 grader nära termostatbrytaren kommer fläktarna att slås på automatiskt. Som ett resultat av detta flyttas värmen snabbare från elementet in i rummet. Rummet uppnår önskad temperatur snabbare, och värmen fördelas också bättre.
Värmen från elementen fördelas även runt i rummet under mycket längre tid. SpeedComforts stannar först när temperaturen på elementet faller under 25 grader.

En SpeedComfort flyttar cirka 30 m3 luft per timme. Luften i ett rum ska helst cirkulera en gång i timmen.
Räkneexempel: ett vardagsrum som mäter 5 meter brett, 8 meter långt och 3 meter högt har en kapacitet på 120 m3. I detta fall krävs ett Trio-set med en Extension-set, eller två Duo-set.
I ett sovrum är en SpeedComfort Mono vanligtvis mer än tillräckligt.

För standard-element
De flesta element har två eller tre paneler (typ 22 eller 33) med ett mellanrum på mer än 7 cm. SpeedComfort kan monteras i botten av kylaren i springan mellan panelerna. De magnetiska skenorna hittar automatiskt järnpanelerna.

För smalare element
Om du har element med mindre än 7 cm utrymme mellan panelerna, dra ut magnetskenorna ur höljet och sätt tillbaka dem med magneten uppåt.
Blocken mittemot magnetskenorna har nu bara en estetisk funktion och kan tas bort. SpeedComfort kommer nu att hänga tätt under kylaren.

För element med en panel
Om du har ett element med en panel, dra ut magnetskenorna ur höljet och sätt tillbaka dem med magneterna uppåt på ena sidan. Med magneterna mot kylarens baksida hänger SpeedComfort tätt under.

Specifikationer:

  • Levereras med: Adapter, termostatbrytare och anslutningskablar (30 cm).